Opdrachtgevers

Juridisch:
Advocaten- en notariskantoren, deurwaarderskantoren, rechtbanken, Kamers van Koophandel.

Financieel-economisch:
Banken, accountantskantoren, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen, adviesbureaus.

Medisch:
Farmaceutische bedrijven, chemieconcerns.

Technisch:
Baggermaatschappijen, energiebedrijven, vervoersmaatschappijen, ICT-centra, technische bureaus, zuivelondernemingen, recyclingbedrijven, afvalverwerkingsbedrijven, rijwielfabrikanten, tabaksbedrijven, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, visserijbedrijven, visafslagen, foodbedrijven, meubelfabrieken, transportbedrijven, engineeringbedrijven, drainagebedrijven, scheepsbouwbedrijven, schrootverwerkingsbedrijven, elektriciteitsbedrijven, drukkerijen, constructiebedrijven, researchorganisaties, ingenieursbureaus, liftfabrikanten, slibverwerkers, waterleidingbedrijven.

Commercieel:
Productiemaatschappijen, reisorganisaties, marktonderzoekbureaus, uitgeverijen, reclamebureaus, architectenbureaus, koeriersbedrijven, organisatiebureaus.

Overheid:
Diverse gemeentelijke en provinciale overheden, waterschappen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, politie.

Toerisme:
Vakantieparken, hotels, campings, VVV’s, jachthavens, musea, reisorganisaties.