Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is voorzien van een verklaring, stempel en handtekening van de vertaler. In de verklaring geeft de vertaler aan dat de vertaling een volledig en getrouwe weergave is van de brontekst. Een beëdigd vertaler staat ingeschreven bij de rechtbank, waar zijn of haar gegevens geverifieerd kunnen worden. Daarnaast staat een beëdigd vertaler geregistreerd in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers. De vertaling, brontekst en verklaring van de vertaler worden op een fraudebestendige wijze aan elkaar gehecht. Beëdigde vertalingen worden altijd per post geleverd.

Vertalingen van officiële documenten dienen vaak te worden beëdigd. Dat geldt in de eerste plaats voor alle stukken en opgaven die volgens de wet dienen te worden ingeschreven in openbare registers (artikel 8 van de Wet Beëdigde Vertalers). Voorbeelden van openbare registers zijn het kadaster, scheepsregister en hypotheekregister. Verder dienen vertalingen van akten of documenten van de Burgerlijke Stand te worden beëdigd. Hetzelfde geldt voor notariële akten en documenten, alle stukken die dienen als bewijs alsmede diploma’s en getuigschriften.

Wij informeren u graag over de noodzaak van een beëdigde vertaling. In het algemeen dient u te zorgen voor een beëdigde vertaling, als u een buitenlands document nodig heeft voor een officiële handeling in Nederland. Dat geldt ook als u een Nederlands document nodig heeft voor een officiële handeling in het buitenland. Beëdigde vertalingen geven landen zekerheid over de status van elkaars documenten. Voorbeelden zijn geboorteaktes, huwelijksaktes, diploma’s, uittreksels van de Kamer van Koophandel, notariële aktes, douanedocumenten, vonnissen van rechtbanken etc.

Apostille

Het kan nodig zijn om de beëdigde vertaling ook nog te laten voorzien van een apostille. Dat betekent dat de rechtbank een formulier aan de beëdigde vertaling hecht, en daarmee bevestigt dat de handtekening van de beëdigde vertaler echt is. Een apostille geldt voor alle landen die het verdrag van Den Haag van 05-10-1961 hebben geratificeerd. Momenteel zijn meer dan 100 landen aangesloten bij het Apostille-verdrag. De apostille wordt op het desbetreffende document geplaatst door de griffier van de rechtbank, waar de handtekening van de vertaler is gedeponeerd. Op verzoek kunnen wij dit voor u verzorgen.